Prezes Klubu – Waldemar Marzęda (SP1MVW)

Wiceprezes Klubu – Jan Gawryś (SP1HHF)

Sekretarz Klubu, Menadżer QSL – Andrzej Marks (SQ1FYB)

Skarbnik Klubu – Kamil Matysek (SQ1M)

Członek Klubu – Krzysztof Kuć (SP1KK)

Członek Klubu – Paweł Sadowski (….)